Càlcul de variables a tenir en compte a l'hora de construir un lloc d'esbarjo aquàtic per un hotel

Aquest projecte tracta de fer un programa python per a que l'usuari que vulgui construir una piscina (o altres), pugui obtindre resultats ràpids i precissos sobre les variables més importants a tindre en compte a l'hora de construir una piscina (BOE-piscines).

Cost de construcció d'una piscina: